FÖRETAGSEVENT

FÖRETAGSEVENT
Vårt mål är att i samband med företagsevent skapa upplevelser som gör din vision levande. Precis som vårt namn Experianza står för experience, expression & expertise, vill vi med våra tjänster skapa kundunika och givande upplevelser – genom olika former av uttryck och kompetenser.

 

Så här jobbar vi

Oavsett om vi vid ett företagsevent ska leverera en artist eller en hel produktion av en komplett upplevelse/evenemang utgår vi från ett tillvägagångssätt med fem steg. Läs mer om hur vi jobbar

 

Artistförmedling

Genom oss kan du boka den artist du söker till ditt företagsevent. Med många år i branschen har vi bra relationer med artister och aktörer inom den svenska underhållningsvärlden. Läs mer om vår artistförmedling

 

Underhållning

Alla evenemang och upplevelser är unika på ett eller annat sätt. Genom att involvera oss i ett tidigt skede av planeringsprocessen för ditt företagsevent kan vi ta fram förslag på underhållningskoncept och upplevelser skapade speciellt för er. Läs mer om vår underhållning

 

Produktion

Vi producerar och levererar underhållningsupplevelser och evenemang till näringslivet – för både små och stora sammanhang. Vi kan ta ansvar för underhållningen enskilt eller helheten. Vi åtar oss även producentuppdrag med fokus på bara genomförandet. Läs mer om vår produktion

 

Foto: David Bicho