EVENTPRODUKTION

EVENTPRODUKTION
Experianza producerar och genomför underhållningsupplevelser till näringslivet – till både små och stora sammanhang, exempelvis middagar, personalfester, kick-offer, kongresser, banketter, konferenser, galor, prisutdelningar, årsmöten, jubileum, konserter och liknande.

Uppdragets omfattning – från en del till helhet

Vårt uppdrag anpassas i omfattning utifrån det behov som du, vår uppdragsgivare, har. Vi är flexibla och kan ta ett övergripande ansvar över hela eller endast en eller flera utvalda delar av evenemanget.

 1. Vi kan producera och leverera enbart underhållningsupplevelsen, som kan bestå av allt från en artist till en komplett show med konferencier, musiker, sångare, dansare och akrobater.
 2. Vi kan vara producent för hela evenemanget. Vi åtar oss producentuppdrag både vid evenemang där vi står för allt innehåll och alla bokningar. Alternativt att vi endast står för vissa delar. 
 3. Vi tar uppdrag som producent vid evenemang där vi endast fokuserar på genomförandet.

Producent

I producentuppdraget brukar oftast följande moment ingå: 

Förberedelser:
 • Vi kan ha ett budgetansvar för hela eller delar av evenemanget.
 • Vi utvecklar ett underhållningskoncept.
 • Vi sköter bokningar av artister, teknik, scen, dekor samt eventuellt även lokal, mat & dryck.
 • Vi medverkar vid möten med vår kund, lokalen, restauratören, tekniken med flera.
 • Vi upprättar ett körschema och ser till att skapa en bra dramaturgi samt flöde under evenemanget.
 • Vi upprättar rigg- och repetitionsschema.
 • Vi informerar alla medverkande gällande körschemat samt rigg- och repetitionsschemat.
 • Vi skapar ett bra samarbetsklimat.
Genomförandet:
 • Ansvarig på plats från riggning till riv, för att hålla koll på alla delar och se till att det fungerar.
 • Styr flödet och kommunikationen med tex hovmästare, artister, tekniker, konferencier och eventuella talare, prisutdelare med flera.
 • Är beredda på att hantera oväntade situationer.
Efter evenemanget:
 • Vi har en avstämning med vår uppdragsgivare gällande vårt uppdrag i samband med evenemanget.
 • Vid budgetansvar sköter vi avstämning av alla fakturor.
 • Upprättar en faktura till kunden över de tjänster Experianza utfört och levererat.

 

Foto: David Bicho