KTH

KTH

Uppdrag: KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) Elektrosektionens 100-årsjubileum

Plats: Stockholms Stadshus

Uppdragsgivare: genom FTS för KTH/Elektrosektionen

Uppdraget innebar att vara ansvarig producent vid genomförandet av Elektrosektionens 100-års jubileums bankett i Stadshuset. Under förberedelserna inför galan innebar uppdraget att fylla en rådgivande funktion till festkommittén samt att ansvara för upprättande av rigg-/riv- och körschema, avstämning med lokalen, teknik och övriga medverkande för att säkerställa ett lyckat genomförande.